Casino Rio

Hišni red

 1. Vstop v prostore igralnega salona je dovoljen osebam, ki so dopolnile 18 let starosti.
 2. Obiskovalec mora ob vstopu v igralni salon pokazati veljaven osebni dokument oz. Loyalty card.
 3. Ob prvem vstopu se gosta fotografira.
 4. Pridobljeni podatki bodo varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 5. V igralnem salonu se izvaja avdio-video nadzor.
 6. Vstopnica, ki jo obiskovalec dobi ob vstopu, ni prenosljiva, na njej so navedeni osebni podatki.
 7. Vstopnica je veljavna za tekoči dan in velja za večkratni vstop v prostore igralnega salona.
 8. Obiskovalec mora hraniti vstopnico ves čas obiska v igralnem salonu in jo mora na zahtevo uslužbencev pokazati.
 9. Obiskovalec mora upoštevati navodila uslužbencev in tudi na njihovo zahtevo pokazati osebni dokument.
 10. Vodstvo družbe ima možnost, da gostu omeji oziroma prepove vstop v igralni salon brez obveznosti razlage svoje odločitve.
 11. Morebitne spore in nejasnosti v igralnem salonu rešuje interni nadzornik, njegove odločitve so dokončne in na njih ni možnosti pritožbe.
 12. V prostore igralnega salona ni dovoljen vnos orožja, večjih torb, potovalk in snemalnih naprav.
 13. Obvezna uporaba garderobe.
 14. Telefoniranje v igralnem salonu ni zaželeno.
 15. Fotografiranje v igralnem salonu ni dovoljeno.
 16. Vinjenim osebam vstop v igralni salon ni dovoljen.
 17. Valuta, v kateri posluje igralni salon, je EUR.
 18. Vodstvo družbe ne odobrava nobenih posojil igralcem.
 19. Obiskovalci so se dolžni ob vstopu seznaniti s pravili vedenja/hišnim redom.
 20. Sestavni del pravil vedenja oziroma hišnega reda, so tudi pravila, navedena na hrbtni strani igralnega lističa.